fövqəladəlik

fövqəladəlik
is. Fövqəladə şeyin halı; qeyri-adilik, müstəsnalıq. <Komandir:> Buna görə də mən vəziyyətin fövqəladəliyini elan edir, buna qarşı hazırlanmağı təklif edirəm. S. H.. <Səriyyə:> Tutaq ki, həyatda, doğrudan da, belə bir fövqəladəlik mümkündür. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • xariqüladəlik — is. Qeyri adilik, fövqəltəbiilik, fövqəladəlik; ecazkarlıq. Hadisənin xariqüladəliyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əyyaş — is. <ər.> Vaxtını eyş işrətlə, sərxoşluqla keçirən adam, içki düşkünü. . . Əyyaşların yurdu sayılan «Metropol» otelində bu gecə fövqəladəlik vardı. M. S. O.. . . Ara sıra rast gəldiyi gecə əyyaşlarının hay küyü <Məhbusinin> nəzərini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • böyük — sif. 1. Kəmiyyətcə, ölçücə yekə, iri (kiçik ziddi). Böyük daş. Böyük şəhər. Böyük ev. – Ağarza yoldan kənara çəkilib, böyük və soyuq bir daş üstündə oturdu. M. C.. <Göyərçin:> İsmayılzadə deyir ki, bu il böyük bir saray tikəcəyik. . . Z.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzaq — sif. və zərf 1. Məsafə etibarilə yaxın olmayan, çox aralı olan (yaxın ziddi). Uzaq yerlər. Uzaq məsafə. – Köhnə Azərbaycanın uzaq bir bucağında; Qoca Həsən dayının alçaq koması vardı. R. R.. Ehtiyat xala dəmir yolundan xeyli uzaq səfalı yaylaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”